Let balónom Myjava

Myjava je okresné mesto, ktoré sa nachádza v západnej časti Trenčianskeho kraja, 40 km od krajského mesta Trenčín.

Mesto Myjava leží v centrálnej časti Myjavskej pahorkatiny, na nive rieky Myjava, jej ľavostranného prítoku Cengelky a na spodných úsekoch plochých, k doline Myjavy mierne sklonených chrbtov. Myjavská pahorkatina susedí s Chvojnickou pahorkatinou, Borskou nížinou, Malými Karpatmi, Považským podolím a Bielymi Karpatmi. Ako samostatný podcelok sú v rámci vlastnej Myjavskej pahorkatiny vyčlenené Brančské bradlá.

Odletová miesta Myjava

  • štartové miesto určuje pilot na základe poveternostných podmienok

Fotogaléria